کیت ابزار
absolute

پکیج

undefined
دریل پیچ‌گوشتی شارژی 12 ولت 8012 رونیکس
2,398,000تومان
%
10
2,148,000

10%

2,398,000

2,148,000

undefined
دریل پیچ گوشتی شارژی 18 ولت-8018
2,998,000تومان
%
8
2,748,000

8%

2,998,000

2,748,000

undefined
دریل شارژی رونیکس 8014
2,698,000تومان
%
7
2,498,000

7%

2,698,000

2,498,000

undefined
ست ترکیبی دریل چکشی شارژی 18 ولت -53 تکه
3,988,000تومان
%
8
3,688,000

8%

3,988,000

3,688,000

undefined
ست ترکیبی دریل چکشی شارژی 18 ولت با ابزار دستی
4,888,000تومان
%
8
4,488,000

8%

4,888,000

4,488,000

undefined
دریل شارژی 12 ولت جی سی بی
3,228,000تومان
%
8
2,978,000

8%

3,228,000

2,978,000

undefined
کیت دریل شارژی 14 ولت دو باتری 33 پارچه RS-8014 رونیکس
3,888,000تومان
%
8
3,588,000

8%

3,888,000

3,588,000

undefined
دریل شارژی 12 ولت صنعتی 8812
3,298,000تومان
%
8
3,048,000

8%

3,298,000

3,048,000

undefined
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم کره 8612 رونیکس
4,000,000تومان
%
8
3,700,000

8%

4,000,000

3,700,000

undefined
کیت دریل پیچ‌گوشتی چکشی شارژی 13 میلی‌متری براش‌لس 20 ولت تاپ لاین8900k
6,000,000تومان
%
8
5,500,000

8%

6,000,000

5,500,000

undefined
کیت دریل شارژی 20 ولت موتور براش‌لس صنعتی 2 آمپر ساعت8905k
7,500,000تومان
%
8
6,900,000

8%

7,500,000

6,900,000

undefined
کیت دریل پیچ گوشتی شارژی8614K
6,498,000تومان
%
5
6,198,000

5%

6,498,000

6,198,000

undefined
دریل پیچ‌گوشتی شارژی 12 ولت 8012 رونیکس
2,398,000تومان
%
10
2,148,000

10%

2,398,000

2,148,000

undefined
دریل پیچ گوشتی شارژی 18 ولت-8018
2,998,000تومان
%
8
2,748,000

8%

2,998,000

2,748,000

undefined
دریل شارژی رونیکس 8014
2,698,000تومان
%
7
2,498,000

7%

2,698,000

2,498,000

undefined
ست ترکیبی دریل چکشی شارژی 18 ولت -53 تکه
3,988,000تومان
%
8
3,688,000

8%

3,988,000

3,688,000

undefined
ست ترکیبی دریل چکشی شارژی 18 ولت با ابزار دستی
4,888,000تومان
%
8
4,488,000

8%

4,888,000

4,488,000

undefined
دریل شارژی 12 ولت جی سی بی
3,228,000تومان
%
8
2,978,000

8%

3,228,000

2,978,000

undefined
کیت دریل شارژی 14 ولت دو باتری 33 پارچه RS-8014 رونیکس
3,888,000تومان
%
8
3,588,000

8%

3,888,000

3,588,000

undefined
دریل شارژی 12 ولت صنعتی 8812
3,298,000تومان
%
8
3,048,000

8%

3,298,000

3,048,000

undefined
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم کره 8612 رونیکس
4,000,000تومان
%
8
3,700,000

8%

4,000,000

3,700,000

undefined
کیت دریل پیچ‌گوشتی چکشی شارژی 13 میلی‌متری براش‌لس 20 ولت تاپ لاین8900k
6,000,000تومان
%
8
5,500,000

8%

6,000,000

5,500,000

undefined
کیت دریل شارژی 20 ولت موتور براش‌لس صنعتی 2 آمپر ساعت8905k
7,500,000تومان
%
8
6,900,000

8%

7,500,000

6,900,000

undefined
کیت دریل پیچ گوشتی شارژی8614K
6,498,000تومان
%
5
6,198,000

5%

6,498,000

6,198,000

ابزار برقی
Picture Logo

دریل پیچ‌گوشتی شارژی 12 ولت 8012 رونیکس

2,148,000تومان

% 10

2,398,000

Picture Logo

دریل پیچ گوشتی شارژی 18 ولت-8018

2,748,000تومان

% 8

2,998,000

Picture Logo

دریل شارژی رونیکس 8014

2,498,000تومان

% 7

2,698,000

Picture Logo

ست ترکیبی دریل چکشی شارژی 18 ولت -53 تکه

3,688,000تومان

% 8

3,988,000

Picture Logo

ست ترکیبی دریل چکشی شارژی 18 ولت با ابزار دستی

4,488,000تومان

% 8

4,888,000

Picture Logo

دریل شارژی 12 ولت جی سی بی

2,978,000تومان

% 8

3,228,000

Picture Logo

کیت دریل شارژی 14 ولت دو باتری 33 پارچه RS-8014 رونیکس

3,588,000تومان

% 8

3,888,000

Picture Logo

دریل شارژی 12 ولت صنعتی 8812

3,048,000تومان

% 8

3,298,000

Picture Logo

دریل شارژی 12 ولت لیتیوم کره 8612 رونیکس

3,700,000تومان

% 8

4,000,000

Picture Logo

کیت دریل پیچ‌گوشتی چکشی شارژی 13 میلی‌متری براش‌لس 20 ولت تاپ لاین8900k

5,500,000تومان

% 8

6,000,000

Picture Logo

کیت دریل شارژی 20 ولت موتور براش‌لس صنعتی 2 آمپر ساعت8905k

6,900,000تومان

% 8

7,500,000

Picture Logo

کیت دریل پیچ گوشتی شارژی8614K

6,198,000تومان

% 5

6,498,000

Picture Logo

دریل پیچ‌گوشتی شارژی 12 ولت 8012 رونیکس

2,148,000تومان

% 10

2,398,000

Picture Logo

دریل پیچ گوشتی شارژی 18 ولت-8018

2,748,000تومان

% 8

2,998,000

Picture Logo

دریل شارژی رونیکس 8014

2,498,000تومان

% 7

2,698,000

Picture Logo

ست ترکیبی دریل چکشی شارژی 18 ولت -53 تکه

3,688,000تومان

% 8

3,988,000

Picture Logo

ست ترکیبی دریل چکشی شارژی 18 ولت با ابزار دستی

4,488,000تومان

% 8

4,888,000

Picture Logo

دریل شارژی 12 ولت جی سی بی

2,978,000تومان

% 8

3,228,000

Picture Logo

کیت دریل شارژی 14 ولت دو باتری 33 پارچه RS-8014 رونیکس

3,588,000تومان

% 8

3,888,000

Picture Logo

دریل شارژی 12 ولت صنعتی 8812

3,048,000تومان

% 8

3,298,000

Picture Logo

دریل شارژی 12 ولت لیتیوم کره 8612 رونیکس

3,700,000تومان

% 8

4,000,000

Picture Logo

کیت دریل پیچ‌گوشتی چکشی شارژی 13 میلی‌متری براش‌لس 20 ولت تاپ لاین8900k

5,500,000تومان

% 8

6,000,000

Picture Logo

کیت دریل شارژی 20 ولت موتور براش‌لس صنعتی 2 آمپر ساعت8905k

6,900,000تومان

% 8

7,500,000

Picture Logo

کیت دریل پیچ گوشتی شارژی8614K

6,198,000تومان

% 5

6,498,000

Picture Logo

دریل پیچ‌گوشتی شارژی 12 ولت 8012 رونیکس

2,148,000تومان

% 10

2,398,000

Picture Logo

دریل پیچ گوشتی شارژی 18 ولت-8018

2,748,000تومان

% 8

2,998,000

Picture Logo

دریل شارژی رونیکس 8014

2,498,000تومان

% 7

2,698,000

Picture Logo

ست ترکیبی دریل چکشی شارژی 18 ولت -53 تکه

3,688,000تومان

% 8

3,988,000

Picture Logo

ست ترکیبی دریل چکشی شارژی 18 ولت با ابزار دستی

4,488,000تومان

% 8

4,888,000

Picture Logo

دریل شارژی 12 ولت جی سی بی

2,978,000تومان

% 8

3,228,000

Picture Logo

کیت دریل شارژی 14 ولت دو باتری 33 پارچه RS-8014 رونیکس

3,588,000تومان

% 8

3,888,000

Picture Logo

دریل شارژی 12 ولت صنعتی 8812

3,048,000تومان

% 8

3,298,000

Picture Logo

دریل شارژی 12 ولت لیتیوم کره 8612 رونیکس

3,700,000تومان

% 8

4,000,000

Picture Logo

کیت دریل پیچ‌گوشتی چکشی شارژی 13 میلی‌متری براش‌لس 20 ولت تاپ لاین8900k

5,500,000تومان

% 8

6,000,000

Picture Logo

کیت دریل شارژی 20 ولت موتور براش‌لس صنعتی 2 آمپر ساعت8905k

6,900,000تومان

% 8

7,500,000

Picture Logo

کیت دریل پیچ گوشتی شارژی8614K

6,198,000تومان

% 5

6,498,000

کیت ابزار در حال برسی اطلاعات شماست از صبر شما شکیبایم