آچار آچار
آچار
ابزار دستی اتمام موجودی
آچار 10 جغجغه آچار 10 جغجغه
آچار 10 يکسر رينگ اعلا آچار 10 يکسر رينگ اعلا
آچار 11 جغجغه آچار 11 جغجغه
آچار 11 يکسر رينگ آچار 11 يکسر رينگ
آچار 12 يکسر رينگ اعلا آچار 12 يکسر رينگ اعلا
آچار 12جغجغه آچار 12جغجغه
آچار 13 جغجغه آچار 13 جغجغه
آچار 13 يکسر رينگ اعلا آچار 13 يکسر رينگ اعلا
آچار 13-15 تخت آچار 13-15 تخت
آچار 14 جغجغه آچار 14 جغجغه
آچار 14 يکسر رينگ اعلا آچار 14 يکسر رينگ اعلا
آچار 14-15 تخت آچار 14-15 تخت
آچار 15 جغجغه آچار 15 جغجغه
آچار 15 يکسر رينگ اعلا آچار 15 يکسر رينگ اعلا
آچار 16 جغجغه آچار 16 جغجغه
آچار 16 يکسر رينگ اعلا آچار 16 يکسر رينگ اعلا
آچار 16-18 تخت آچار 16-18 تخت
آچار 17 جغجغه آچار 17 جغجغه
آچار 17 يکسر رينگ اعلا آچار 17 يکسر رينگ اعلا
کیت ابزار

شرکت بتاکو به عنوان طراح و سازنده تجهیزات، در سال ۱۳95 با هدف خدمت به جامعه صنعتی کشور فعالیت خود را با طراحی ابزار و کسب نمایندگی ابزارهای برقی و دستی شرکتهای داخلی آغاز کرد. این شرکت در حال حاضر نماینده رسمی شرکت اینوتک INNOTEC در زمینه چسبهای صنعتی در ایران میباشد. در این راستا وب سایت کیت ابزار را راه اندازی نموده و در تلاش است با ارائه محصولات ایمنی، الکتریکی، شیمیایی و باغبانی و ابزارآلات و یراق با برند های معتبر با نازل ترین قیمت گام کوچکی در حذف واسطه و حمایت از مصرف کننده بردارد.

فروشگاه اینترنتی کیت ابزار ارائه دهنده ابزار و یراق شرکت بتاکو به عنوان طراح و سازنده تجهیزات، در سال ۱۳95 با هدف خدمت به جامعه صنعتی کشور فعالیت خود را با طراحی ابزار و کسب نمایندگی ابزارهای برقی و دستی شرکتهای داخلی آغاز کرد. این شرکت در حال حاضر نماینده رسمی شرکت اینوتک INNOTEC در زمینه چسبهای صنعتی در ایران میباشد. در این راستا وب سایت کیت ابزار را راه اندازی نموده و در تلاش است با ارائه محصولات ایمنی، الکتریکی، شیمیایی و باغبانی و ابزارآلات و یراق با برند های معتبر با نازل ترین قیمت گام کوچکی در حذف واسطه و حمایت از مصرف کننده بردارد.

14000203